impresszum

Az autosiskolakereso.hu honlap teljes egészében jogvédelem alatt áll. Annak másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos a honlap elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a autosiskolakereso.hu engedélye nélkül.

A honlapon található adatok egyenként személyes célra korlátlanul felhasználhatók, illetve hivatkozhatók. Amennyiben nagyobb adategyüttest kíván felhasználni, forduljon az autosiskolakereso.hu szerkesztőihez

A autosiskolakereso.hu és partnerei az oldalra felkerülő adatokat, fényképeket kizárólag ellenőrzött forrásokból szerzik be.Az adatok valóságtartalmát -a lehetőségeinkhez képest- már a bekerülés előtt megvizsgáljuk, és a későbbiekben folyamatosan ellenőrizzük.

Mindezek ellenére felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy amennyiben az oldalunkon megjelenített adatok, információk alapján kívánnak bármilyen döntést hozni ellenőrizzék az adatok megfelelőségét. Az oldalon megjelenő információk esetleges pontatlanságáért a autosiskolakereso.hu és partnerei semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Amennyiben téves információt találnak, kérjük értesítsék a szerkesztőket, hogy haladéktalanul megtehessék a szükséges intézkedéseket.

A autosiskolakereso.hu személyes adatokat kizárólag az érintett határozott kívánságára kezel. A birtokába kerülő adatokat ennek hiányában összhangban az 1992. évi LXIII. törvény – ( a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról ) előírásaival megsemmisíti.